Hoofdredactie

De hoofdredactie van de nieuwsdienst van de VRT wil in dialoog gaan met kijkers, luisteraars en online-gebruikers.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van VRT Nieuws

07 / 02 / 2011

De activiteiten van Siegfried Bracke als ex-journalist van de Openbare Omroep doen veel stof opwaaien. Het spreekt voor zich dat zijn politieke nevenactiviteiten in de jaren ‘90 niet in overeenstemming zijn met het redactiestatuut.

Het redactiestatuut en de deontologische code zijn duidelijk: journalisten kunnen lid zijn van een politieke partij, dat is hun grondwettelijk recht, maar ze mogen geen externe activiteiten uitoefenen die de onpartijdigheid en professionele verslaggeving van VRT Nieuws ondermijnen. Ook om die reden moet een journalist toelating vragen aan de hoofdredactie voor hij een externe cumulatie mag uitoefenen. De hoofdredactie geeft nooit toestemming voor cumulatie bij activiteiten waar maar 1 standpunt aan bod komt of die eenzijdige, commerciële of politieke belangen vertegenwoordigen. Siegfried Bracke zegt in de media dat hij geen toelating heeft gevraagd. De hoofdredactie zou die ook nooit hebben gegeven, en distantieert zich van de feiten die gebeurd zijn.

Onpartijdigheid en waarheidsgetrouwheid is altijd al het baken geweest van de VRT Nieuws, en de kern van de Openbare Omroep. De VRT-directie stelt samen met de VRT-hoofdredactie en de deontologische adviesraad dat de onafhankelijkheid van de VRT-journalisten voorop staat en inbreuken hierop zullen niet geduld worden.

VRT-hoofdredactie

  • Share/Bookmark

De zaak Robin Ramaekers

18 / 01 / 2011

Voor een nieuwsdienst die waarden als betrouwbaarheid en geloofwaardigheid koestert zijn het barre tijden. De zaak Robin Ramaekers treft ons in ons hart, in de essentie van wat we willen doen. We zijn ons ervan bewust dat het een hele tijd kan duren vooraleer we het vertrouwen in onze programma’s volledig kunnen herstellen. Wat daarbij kan helpen is uitleggen hoe wij werken. Wat kan er? Wat kan er niet? Hoe onpartijdig zijn we? Wat gebeurt er als we in de fout gaan? Wie controleert ons? En hoe worden fouten rechtgezet? Vele vragen die door deze zaak meer dan ooit actueel zijn.

VRTnieuws wil een transparant huis zijn en heeft in deze geen geheimen of verborgen agenda. Voortaan kan u op www.deredactie met al uw deontologische en andere vragen terecht. Er is ook een afdeling rechtzettingen. Journalisten zijn ook maar mensen en die zijn niet onfeilbaar. Als we een fout hebben gemaakt, zullen we die voortaan hier rechtzetten. Zonder rond de pot te draaien… gewoon zeggen en schrijven waar we verkeerd waren en wat wel juist is.

In een tweede onderdeel komt onze deontologie aan bod. We hebben een streng redactiestatuut en een deontologische code en die willen we ook publiceren. Zo kan u voortaan zelf zien binnen welke grenzen wij werken. Ook de adviezen van de deontologische raad kan u voortaan hier lezen. De deontologische raad bestaat uit verkozen journalisten en zorgt ervoor dat het redactiestatuut en onze ethische regels gerespecteerd wordt. De raad geeft ook adviezen over journalistiek gevoelige onderwerpen zoals het gebruik van verborgen camera’s, omgaan met Twitter, Facebook, enzovoort.

En er is ook de mening van de hoofdredactie. We knopen opnieuw aan met een initiatief dat we vorig jaar lanceerden op deze website. In een blog wil de hoofdredactie haar beleid uitleggen en verdedigen. Aangezien we uw mening belangrijk vinden, kan u hier uiteraard in discussie met ons gaan.

Liesbet Vrieleman, Kris Hoflack en Wim Willems
hoofdredacteurs

@Allen: deelnemen aan de discussie impliceert dat u instemt met de regels; lees ze dus

  • Share/Bookmark

Siegfried

06 / 05 / 2010

Na bijna 30 jaar heeft Siegfried Bracke een punt achter zijn carrière bij de openbare omroep gezet. Hij wordt in juni N-VA-lijsttrekker voor de Kamer in Oost-Vlaanderen. Zoals dat in zulke gevallen altijd gaat, wordt de samenwerking met Siegfried meteen stopgezet en neemt hij vakantie op. Als hij verkozen is, kan hij politiek verlof opnemen of ontslag nemen.

Jarenlang was hij bij radionieuws, tv-journaal, 7de dag, Villa Politica, Terzake en tot slot bij Bracke op vrijdag een van onze beste journalisten en een opvallende sterkhouder op alle vlakken. Als hoofdredacteur drukte hij zijn stempel op o.m. de vernieuwing van De Ochtend op Radio 1.

Siegfried was (en is) een journalistiek monument, maar ook een begeesterende programmamaker. Voor wie hem een beetje kent, is zijn overstap een logische volgende stap. Hij heeft nooit aan de zijlijn gestaan en altijd wat hij “zijn verantwoordelijkheid” vond, genomen.

Dat journalisten op een gegeven moment de stap naar de overkant wagen, gebeurt wel vaker. Dirk Sterckx, Ivo Belet en Veli Yüksel zijn hem voorgegaan. Dat ze voor verschillende partijen hebben gekozen, zegt veel over de pluriformiteit van de nieuwsdienst. En zo hoort het ook. Goede journalistiek bedrijf je in een omgeving waar meningen botsen en mensen met verschillende achtergronden en ideeën discussiëren over hun onderwerpen, over de grenzen van het nieuws en de journalistiek en over hun eigen relativiteit.

We zullen zijn kritische gedrevenheid missen en wensen hem alle succes toe. Siegfried zal altijd welkom zijn op de openbare omroep. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor de nieuwsdienst betekend heeft. Maar hij is voortaan politicus en op het scherm en op de radio zal hij zo ook behandeld worden.

Liesbet Vrieleman, Wim Willems en Kris Hoflack zijn de hoofdredacteurs van VRT Nieuws

@Allen: uw beschaafd geformuleerde reactie is welkom als ze vergezeld gaat van uw voornaam, naam en een behoorlijk e-mailadres: geen schuilnamen dus; u kunt aan de moderator vragen om enkel uw voornaam of intialen te vermelden; de regels voor onze internetfora vindt u hier – mod

  • Share/Bookmark

Wat u bij ons niet zag of hoorde

05 / 05 / 2010

Donderdag 29 april bracht VTM het bericht dat bisschop Vangheluwe nog een andere jongen zou misbruikt hebben. Het nieuws wordt op vrijdag overgenomen door bijna alle Vlaamse kranten. De ene kopt heel affirmatief ” Vangheluwe maakte tweede slachtoffer”. De andere plaatst er wel “mogelijk” bij. De VRT bracht dit nieuws niet. Wisten we het niet? Verzwegen we het nieuws?

Natuurlijk wordt op zo’n moment ook op onze redactie verschillende keren de vraag gesteld: wisten wij dat dan niet? Moesten wij dat niet brengen? De druk om het nieuws te geven bestaat dus wel degelijk. Maar wij meenden uiteindelijk dat we het nieuws niet (of misschien NOG niet) konden brengen, omdat we het niet bevestigd kregen. Onze correspondent was donderdag ook al op de hoogte van het gerucht, maar was ook zo professioneel om ons te melden dat hij het niet bevestigd kreeg. We hebben op verschillende plaatsen geprobeerd om bevestiging te krijgen. Verschillende mensen hadden het gerucht eveneens opgevangen, maar konden het nieuws zelf niet bevestigen. Conclusie op donderdag was: we geven het niet. Vrijdag is opnieuw geprobeerd om het gerucht bevestigd te krijgen, maar ook dan lukte het niet. We hebben het dus niet gegeven. We menen dat we zeer voorzichtig met nieuws moeten omspringen en zeker met nieuws uit de gerechtelijke sfeer.

Op vrijdag 2 april opent de concurrent groot met het verhaal van een Zweedse vrouw die geobsedeerd is door Kim De Gelder. Ze wijdt haar blog aan hem. Ze probeert hem te telefoneren. Zelf beweert ze dat ze al maanden voor de feiten in Dendermonde De Gelder heeft leren kennen en dat hij speciaal voor haar de eerste moord heeft gepleegd. Onze correspondent heeft natuurlijk het verhaal ook gecheckt en het parket van Dendermonde kende inderdaad het verhaal van de Zweedse aanbidster van Kim De Gelder. Ze hebben het verhaal zelfs grondig onderzocht, maar ze zijn tot de conclusie gekomen dat de vrouw pas over De Gelder is beginnen spreken nà de moorden. Het is met andere woorden een dood spoor. Bovendien blijkt het hele, loze, verhaal nog eens zout op de wonde voor de slachtoffers. Opnieuw was de druk op onze eindredacteurs en op onze specialisten groot om net als VTM en sommige kranten het verhaal ook te brengen, maar we hebben het grondig besproken en beslist om het niet te geven. Misschien wisten de anderen meer dan wij en hadden zij goede redenen om andere beslissingen te nemen.

Dat zijn de keuzes die we maken en de redenen waarom we ze maken.

Liesbet Vrieleman, Wim Willems en Kris Hoflack zijn de hoofdredacteurs van VRT Nieuws

@Allen: uw beschaafd geformuleerde reactie is welkom als ze vergezeld gaat van uw voornaam, naam en een behoorlijk e-mailadres: geen schuilnamen dus; u kunt aan de moderator vragen om enkel uw voornaam of intialen te vermelden; de regels voor onze internetfora vindt u hier – mod

  • Share/Bookmark

De media liggen onder vuur

29 / 03 / 2010

Er was de voorbije dagen en weken heel wat opschudding over de rol van de media en de journalistiek in het bijzonder. Er was kritiek op de berichtgeving in de zaak Ronald Janssen, op de kijkcijferpassie, op te veel formats en te weinig inhoud, op te weinig buitenland, op te weinig ernst, enzovoort. De media liggen overal onder vuur en zoeken een hernieuwd evenwicht. Het internet heeft er mee voor gezorgd dat de informatiestroom zo massaal is geworden dat burgers door het bos de bomen niet meer zien. Iedereen brengt nieuws en controle op de betrouwbaarheid van die informatie is quasi onbestaande. De commerciële druk door dalende reclame-inkomsten maakt te vaak dat de boodschap schreeuwerig wordt en de snelle scoop het haalt op correcte berichtgeving. De geloofwaardigheid van de journalist krijgt in alle onderzoeken rake klappen.

De nieuwsdienst van de openbare omroep deelt in de malaise en krijgt door zijn unieke plaats meer specifieke kritiek. Daarom is het moment aangebroken om ons te bezinnen over onze rol als journalisten bij de nieuwsdienst van de openbare omroep. Voortaan kunnen kijker, luisteraar, internetgebruiker, opinieleiders, politici en wie dat wenst op deze pagina met ons de discussie aangaan over de manier waarop wij nieuws brengen. Wie vragen en kritiek heeft, kan terecht op deredactie.be en zal ook een antwoord krijgen op zijn of haar bekommernissen. Om het debat te voeden zullen we hier ook onze visie op de toekomst van de nieuwsdienst publiceren. Bedoeling is wel dat de kritiek gefundeerd en niet anoniem is. Wij hopen dat het resultaat van dit debat de kwaliteit van onze journalistiek ten goede komt. Uiteindelijk is dat onze grootste zorg. U bent meer dan welkom om aan dit belangrijke debat deel te nemen!

Liesbet Vrieleman, Wim Willems en Kris Hoflack zijn de hoofdredacteurs van VRT Nieuws

@Allen: uw beschaafd geformuleerde reactie is welkom als ze vergezeld gaat van uw voornaam, naam en een behoorlijk e-mailadres: geen schuilnamen dus; u kunt aan de moderator vragen om enkel uw voornaam of intialen te vermelden; de regels voor onze internetfora vindt u hier – mod

  • Share/Bookmark

De pijlers van het VRT Nieuws

28 / 03 / 2010

De voorbije maanden heeft de VRT-hoofdredactie een visietekst geschreven over de toekomst van VRT Nieuws. Deze visie is in de eerste plaats een intern document voor de medewerkers. In het kader van dit debat willen we kijkers, luisteraars en surfers de krachtlijnen echter niet onthouden. Zo weet u ook wat wij willen en waar we naartoe willen. Dit is de eerste tekst.


1. VRT Nieuws is een baken van nieuws en duiding voor ‘alle’ Vlamingen

VRT Nieuws moet een ankerpunt van nieuws en duiding zijn. In het enorme aanbod van nieuws dat de burger dagelijks aangereikt krijgt, willen we een betrouwbare gids zijn die op een kritische, kwalitatief hoogstaande, toegankelijke, onpartijdige en geloofwaardige manier correcte en relevante informatie en duiding brengt over alles wat belangwekkend en opmerkelijk is. VRTnieuws is al jarenlang met journaals op radio en tv de norm en de referentie in Vlaanderen. Die positie willen we graag behouden en waar het kan of waar we te kort schieten verbeteren.

Behalve naarnieuws groeit ook de honger naar duiding of uitleg bij kijkers, luisteraars en internetgebruikers. Daarom vinden we het belangrijk een ruim aanbod aan duidingprogramma’s – voor een groot publiek, maar ook voor specifieke doelgroepen – aan te bieden. Minder in het journaal geïnteresseerde kijkers hebben recht op uitleg bij belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen, fenomenen, evoluties en discussies.

In tijden waar de nood aan uitleg alleen maar toeneemt hebben ook mediagebruikers die specifiek in politiek, economie, meer diepgang, enz interesse hebben ook recht op hun programma’s. In onze berichtgeving kijken we naar het binnenland, maar hebben we uiteraard ook een brede blik op de wereld met aandacht voor het buitenland. Het is ons doel ‘alle’ inwoners van Vlaanderen ‘maximaal’ te bereiken. Daarvoor is aanwezigheid van nieuws en duiding op alle mediakanalen (tv, radio, online en mobiel) nodig. We maken zowel programma’s voor een groot publiek (Journaal, Koppen, Volt, De ochtend, enz) als voor specifieke doelgroepen. Waar commerciële omroepen zich in de eerste plaats richten op de groep 25-45 jaar, moet een openbare omroep alle leeftijden en groepen bereiken. Ook ‘moeilijke’ doelgroepen zoals jongeren en nieuwe Belgen. Uiteraard zonder het trouwe bestaande publiek te verwaarlozen.

Liesbet Vrieleman, Kris Hoflack en Wim Willems vormen samen de hoofdredactie van VRT Nieuws

@Allen: uw beschaafd geformuleerde reactie is welkom als ze vergezeld gaat van uw voornaam, naam en een behoorlijk e-mailadres: geen schuilnamen dus; u kunt aan de moderator vragen om enkel uw voornaam of intialen te vermelden; de regels voor onze internetfora vindt u hier – mod

  • Share/Bookmark

De pijlers van het VRT Nieuws (2)

27 / 03 / 2010

De voorbije maanden heeft de VRT-hoofdredactie een visietekst geschreven over de toekomst van VRT Nieuws. Deze visie is in de eerste plaats een intern document voor de medewerkers. In het kader van dit debat willen we kijkers, luisteraars en surfers de krachtlijnen echter niet onthouden. Zo weet u ook wat wij willen en waar we naartoe willen. Dit is de tweede tekst.

2. VRTnieuws is onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig

VRTnieuws wil onafhankelijk en los van elke commerciële, politieke of interne druk werken. Deze onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door een redactiestatuut en een deontologische code. Het redactiestatuut beschermt journalisten tegen externe druk. In de deontologische code staan rechten en plichten van de journalist. Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn de kernwaarden waaraan alles ondergeschikt is. Snelheid blijft ontzettend belangrijk, maar dat mag niet ten koste gaan van betrouwbaarheid. De berichtgeving moet respect en sereniteit uitademen. Zelfgenoegzaamheid, sensatiezucht en goedkoop succes worden gemeden. Ook dossierkennis is een absolute must. We gaan voor deskundigheid en kwaliteit op inhoudelijk en vormelijk vlak. Opleiding en ‘coaching’ van journalisten zijn daarvoor meer dan ooit nodig en moeten nog meer dan nu gericht zijn op kwaliteit, betrouwbaarheid, deontologie, ‘storytelling’ en interviewtechnieken. Regie, grafiek, vormgeving enz. blijven daarbij enorm belangrijk. Daarnaast is een ideale mix tussen ervaren en jongere journalisten is nodig. Kwaliteit bewaken en op alle fronten stimuleren, opvolgen en bijsturen is een voortdurend aandachtspunt.

Liesbet Vrieleman, Kris Hoflack en Wim Willems vormen samen de hoofdredactie van VRT Nieuws

@Allen: uw beschaafd geformuleerde reactie is welkom als ze vergezeld gaat van uw voornaam, naam en een behoorlijk e-mailadres: geen schuilnamen dus; u kunt aan de moderator vragen om enkel uw voornaam of intialen te vermelden; de regels voor onze internetfora vindt u hier – mod

  • Share/Bookmark

De pijlers van het VRT Nieuws (3)

26 / 03 / 2010

De voorbije maanden heeft de VRT-hoofdredactie een visietekst geschreven over de toekomst van VRT Nieuws. Deze visie is in de eerste plaats een intern document voor de medewerkers. In het kader van dit debat willen we kijkers, luisteraars en surfers de krachtlijnen echter niet onthouden. Zo weet u ook wat wij willen en waar we naartoe willen. Dit is de derde tekst.

3. VRTnieuws wil een verdraagzame, kritische samenleving stimuleren en daarmee bij onszelf beginnen

VRTnieuws wil een verdraagzame samenleving stimuleren en kijkers, luisteraars en gebruikers van nieuwe media aanzetten tot meer burgerschap (respect, ethiek, tolerantie, enz.). Als fundamentele, democratische grondwaarden onder druk komen, is het de plicht van de openbare omroep om de democratie in haar berichtgeving in bescherming te nemen en gebruikers – op een kritische manier – te wijzen op mogelijke gevaren. In onze berichtgeving hebben we respect voor de waardigheid van elk individu, maar zijn we kritisch voor zijn of haar daden.

Die kritische ingesteldheid moet uiteraard ook voor onszelf en ons werk gelden. In een maatschappij waar de invloed van de media steeds groter wordt, willen we ons daarom – samen met alle andere media en binnen de grenzen van onze onafhankelijkheid – laten controleren door een onafhankelijke instantie die haar richtlijnen kan afdwingen.

Liesbet Vrieleman, Kris Hoflack en Wim Willems vormen samen de hoofdredactie van VRT Nieuws

@Allen: uw beschaafd geformuleerde reactie is welkom als ze vergezeld gaat van uw voornaam, naam en een behoorlijk e-mailadres: geen schuilnamen dus; u kunt aan de moderator vragen om enkel uw voornaam of intialen te vermelden; de regels voor onze internetfora vindt u hier – mod

  • Share/Bookmark

De pijlers van het VRT Nieuws (4)

25 / 03 / 2010

De voorbije maanden heeft de VRT-hoofdredactie een visietekst geschreven over de toekomst van VRT Nieuws. Deze visie is in de eerste plaats een intern document voor de medewerkers. In het kader van dit debat willen we kijkers, luisteraars en surfers de krachtlijnen echter niet onthouden. Zo weet u ook wat wij willen en waar we naartoe willen. Dit is de vierde tekst.

4. VRT Nieuws heeft interesse voor binnen- én buitenland

Als er in het buitenland iets gebeurt (breaking news, internationale politiek, oorlogen, latente conflicten, rampen) kijken de mensen in de eerste plaats naar de openbare omroep omdat men weet dat wij daarvoor de specialisten en de kennis hebben. Die unieke positie moeten we behouden. Ook voor moeilijke thema’s of onderwerpen die de waan van de dag overstijgen. Onze buitenlandberichtgeving richt zich naar een breed en geïnteresseerd publiek dat het belangrijk vindt om ook over de wereld rondom ons geïnformeerd te zijn op een begrijpelijke en toegankelijke manier.

Dat we daarbij resoluut kiezen om zoveel mogelijk eigen journalisten naar het buitenland te sturen, is een voorwaarde om de kritische kwaliteit van onze berichtgeving te handhaven. Aandachtspunten daarbij zijn internationale politiek, Europa, onze buurlanden en vergeten gebieden. VRT Nieuws is het enige Vlaamse mediabedrijf met correspondenten in China en de VS. Ook dat is een meerwaarde. Terugplooien op het binnenland is een verarming. Als de wereld belangrijk is, moeten we daarmee onze journaals op radio en tv durven openen.

Liesbet Vrieleman, Kris Hoflack en Wim Willems zijn de hoofdredacteurs van VRT Nieuws

@Allen: lees de regels van onze discussieforums.

  • Share/Bookmark

De pijlers van het VRT Nieuws (5)

24 / 03 / 2010

De voorbije maanden heeft de VRT-hoofdredactie een visietekst geschreven over de toekomst van VRT Nieuws. Deze visie is in de eerste plaats een intern document voor de medewerkers. In het kader van dit debat willen we kijkers, luisteraars en surfers de krachtlijnen echter niet onthouden. Zo weet u ook wat wij willen en waar we naartoe willen. Dit is de vierde tekst.

5. VRT Nieuws is verbredend én verdiepend

Om een zo groot en gedifferentieerd mogelijk publiek te bereiken, moeten we in verbreding én verdieping investeren. Als dat het doel is, blijven kijk- en luistercijfers uiteraard belangrijk. Het zou een faliekante vergissing zijn de verbreding achterwege te laten voor de nood aan diepgang. Het journaal, de duidingprogramma’s op Eén en de radioprogramma’s op Radio1 en Radio2 mikken resoluut op een groot publiek. We moeten programma’s voor een breed publiek blijven maken die kijkers bereiken die anders niet bereikt worden. Ook minder in journaals geïnteresseerde kijkers hebben recht op uitleg bij belangrijke maatschappelijke fenomenen, evoluties en discussies.

Daarnaast is er zowel op radio als tv nood aan programma’s die misschien een kleiner publiek bereiken, maar wel tegemoet komen aan een maatschappelijke nood aan diepgang, context, uitleg en antwoorden op grote maatschappelijke vragen, enzovoort. Daarvoor moeten ook minder evidente onderzoeksjournalistiek, diepgravende programma’s en buitenlandberichtgeving meer aandacht krijgen. Ook een volwaardig online en mobiel aanbod zijn daarvoor nodig. Het aanbod moet gedifferentieerd blijven. Dat betekent dat er een gevarieerd aanbod is, maar ook dat het aanbod voldoende verschilt van elkaar zodat niet overal dezelfde gezichten opduiken.

Deel van een geheel

Nieuws en duiding zijn de kernopdracht en het bestaansrecht van de openbare omroep. Een openbare omroep kan moeilijk zonder nieuwsdienst leven, maar omgekeerd heeft die nieuwsdienst nood aan een omkadering die de kijkers naar haar programma’s leidt. Volwaardige netten met een brede programmering zijn daarvoor een absolute voorwaarde. Om de banden tussen de nieuwsdienst en de rest van de VRT te verstevigen, moeten we specialisten veel meer dan nu ter beschikking te stellen van de netten zodat de openbare omroep zijn onmisbare opdracht niet alleen binnen VRTnieuws, maar op de volledige openbare omroep kan vervullen. Dat kan door steun te geven bij het produceren van programma’s die noodzakelijk zijn voor een openbare omroep (een filmmagazine, een boekenprogramma, uitzendingen over cultuur, wetenschap, gezondheid, enz.).

Liesbet Vrieleman, Kris Hoflack en Wim Willems
zijn de hoofdredacteurs van VRT Nieuws

@Allen: lees de regels voor deelname aan onze discussiefora – mod

  • Share/Bookmark